Facebookgruppen er lagt ned

Facebookgruppen er lagt ned

May Kronstad, en av kontaktpersonene i parken, har det siste året administrert en lukket Facebookgruppe som parkens brukere har vært medlem av. Denne gruppen er nå lagt ned. Under følger info fra May:

Til info!

De siste månedene har jeg brukt en del tid på å revurdere innholdet i denne gruppen m.m. Intensjon med gruppen var blant annet å få ut informasjon om den nye hundeparken samt opplyse om parkens regler. Det målet mener jeg er innfridd og av den grunn ser jeg ikke det samme behovet som ved oppstart. Ei heller ønsker jeg å bruke så mye av tiden min på Facebook. Dere kan finne all relevant info på websiden og i parken. Det blir som alltid oppdateringer å finne på nevnte steder,
Med dette sagt opplyser jeg at gruppen avsluttes f.o.m. i dag. Folk klarer fint å avtale med sine venner om å treffes i parken selv uten en gruppe på Facebook.

Ønsker dere alle en fortsatt flott sommer og mange fine turer til HUNDEODDEN, GLENGSHØLEN!

May Kronstad
19. juli 2016